Các khoá học hiện tại

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 09

CHIỀU THỨ TƯ: Tiết 1, 2, 3
- Thời gian bắt đầu: 13h00'

THÔNG BÁO: Chiều hôm nay 10/01/2024 Lớp bắt đầu online lúc 14h
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

LẬP TRÌNH MẠNG - IN4167-SR01

Học phần lập trình mạng được được trình trong 4 chương với thời lượng chương trình là 45 tiết. Sau khi hoàn thành, sinh viên hiểu hiểu lập trình truyền thông và ứng dụng của lập trình mạng trong thực tế, vận dụng lập trình Socket trong C# và một số thư viện hỗ trợ để xây dựng ứng dụng. Ngoài ra, sinh viên có thể thiết kế và lập trình thông qua giao thức TCP và UDP, vận dụng lập trình luồng để xây dựng ứng dụng thực tế.

Giáo viên: ĐỖ XUÂN HUYỀN

NHẬP MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP-GE4112-CR03, Sáng thứ 4, tiết 456 (HK1/23-24)

Học phần “Nhập môn khoa học giao tiếp (GT)” cung cấp cho sinh viên những kiến thức ban đầu và căn bản về quá trình GT Trên cơ sở ấy, sinh viên sẽ hình thành các mức độ kỹ năng GT tương ứng, phù hợp và khoa học. Từ đó, sinh viên sẽ vận dụng để chủ động, tích cực thiết lập, duy trì, vận hành và phát triển các mối quan hệ GT tích cực và vững chắc trong cuộc sống, học tập và nghề nghiệp sau này.

NHẬP MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP-GE4112-SE01, Chiều thứ năm, tiết 10-11 (HK1/23-24)

Học phần “Nhập môn khoa học giao tiếp (GT)” cung cấp cho sinh viên những kiến thức ban đầu và căn bản về quá trình GT Trên cơ sở ấy, sinh viên sẽ hình thành các mức độ kỹ năng GT tương ứng, phù hợp và khoa học. Từ đó, sinh viên sẽ vận dụng để chủ động, tích cực thiết lập, duy trì, vận hành và phát triển các mối quan hệ GT tích cực và vững chắc trong cuộc sống, học tập và nghề nghiệp sau này.

Quản lý HCNN và QL ngành GD-GE4111-CR05

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
GIẢNG VIÊN: HUỲNH THỊ KIỀU TRÂM
SĐT: 0939.959.133
EMAIL: htktram@dthu.edu.vn
THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC: 15/09/2023, HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
THỜI LƯỢNG: CHIỀU THỨ 6-TIẾT 7-8-9

Quản lý HCNN và QL ngành GD-GE4111-CR04

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
GIẢNG VIÊN: HUỲNH THỊ KIỀU TRÂM
SĐT: 0939.959.133
EMAIL: htktram@dthu.edu.vn
THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC: 15/09/2023, HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
THỜI LƯỢNG: SÁNG THỨ 6-TIẾT 1-2-3

Quản lý HCNN và QL ngành GD-GE4111-CR03

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
GIẢNG VIÊN: HUỲNH THỊ KIỀU TRÂM
SĐT: 0939.959.133
EMAIL: htktram@dthu.edu.vn
THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC: 14/09/2023, HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
THỜI LƯỢNG: SÁNG THỨ 5-TIẾT 1-2-3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR15

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 7,8,9; Chiều thứ Tư hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR13

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 7,8,9; Chiều thứ Ba hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR11

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 12/09/2023 (Sáng thứ 3 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR09

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 11/09/2023 (Sáng thứ 2 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR07

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/09/2023 (Sáng thứ 6 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR05

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 13/09/2023 (Chiều thứ 4 hàng tuần)
Buổi chiều tiết 7,8,9

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR20

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 7,8,9; Chiều thứ Hai hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR03

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 12/09/2023 (Chiều thứ 3 hàng tuần)
Buổi chiều tiết 7,8,9 (13h00' - 15h35')

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR18

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 7,8,9; Chiều thứ Sáu hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR16

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 1,2,3; Sáng thứ Năm hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR14

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 1,2,3; Sáng thứ Tư hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR12

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 7,8,9; Chiều thứ Năm hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR10

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 11/09/2023 (Chiều thứ 2 hàng tuần)
Buổi chiều tiết 7,8,9 (13h00' - 15h35')

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR08

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/09/2023 (Chiều thứ 6 hàng tuần)
Buổi chiều tiết 7,8,9

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR06

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 14/09/2023 (Sáng thứ 5 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR04

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 13/09/2023 (Sáng thứ 4 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR19

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 1,2,3; Sáng thứ Hai hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR17

Học phần CNXH Khoa học dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Thời gian và lịch dạy theo hệ thống Portal.dthu.edu.vn
Tiết 1,2,3; Sáng thứ Sáu hàng tuần.
Số điện thoại 0932.587786.
Giáo viên: Phan Anh

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR07

- SÁNG THỨ NĂM (Tuần thứ 5)
- Tiết: 1,2,3 (Thời gian bắt đầu 7h00')
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR05

- SÁNG THỨ TƯ (Tuần thứ 5)
- Tiết: 1,2,3 (Thời gian bắt đầu 7h00')
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR03

- Sáng thứ Ba (Tuần thứ 5)
- Tiết: 1, 2, 3 ( Thời gian bắt đầu 7h00')
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR12

- CHIỀU THỨ TƯ, THỨ SÁU
- Tiết: 10, 11 (Thời gian bắt đầu 15h40')
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR10

- SÁNG THỨ HAI (Tuần thú 5)
- Tiết 1, 2, 3 (Thời gian bắt đầu 7h00')
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR06

- CHIỀU THỨ TƯ (Tuần thứ năm)
- Tiết: 7, 8, 9 (Thời gian bắt đầu 13h00')
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR04

- CHIỀU THỨ BA (Tuần thứ 5)
- Tiết: 7, 8, 9 (Thời gian bắt đầu 13h00')
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR02

- CHIỀU THỨ 2 (Tuần thứ năm)
- TIẾT: 7, 8, 9 (Thời gian bắt đầ: 13h00')
Giáo viên: Lê Thanh Dũng

Lớp tập huấn số 10

Thời gian tập huấn: 13h30, ngày 31/8/2023

Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377.

Lớp tập huấn số 07

Thời gian tập huấn: 8h, ngày 31/8/2023

Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học"  để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377.

Lớp tập huấn số 04

Thời gian tập huấn: 13h30, ngày 30/8/2023

Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377.