Học kỳ 2, Năm học 2019 - 2020

Chất lượng cuộc sống - Lớp học thử nghiệm

Chất lượng cuộc sống là giá trị cao nhất mà con người hướng tới và được nhiều người quan tâm.  Vì vậy, hiểu đúng bản chất và các yếu tố cấu thành là vừa là động lực, vừa là quá trình trải nghiệm của mỗi người.  Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hạn hẹp giáo viên chưa thể có đủ tài liệu để trình bày bài giảng như 1 môn học trong chương trình đào tạo đại học

Trong bố cảnh hiện nay, môn học thử nghiệm này chỉ mới nhằm cải thiện năng lực dạy học trực tuyến cho giảng viên ở thời điểm hiện tại. Các nội dung của khóa học sẽ được tiếp tục cải thiện dựa trên ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và người học.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và đóng góp tích cực của đồng nghiệp và học viên yêu mến.

Rèn luyện và phát triển tư duy qua dạy học môn toán

Rèn luyện và phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về tư duy, tư duy toán học, cách thức rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học môn Toán. Yêu cầu học viên biết vận dụng  trong thực tiễn giảng dạy  toán ở phổ thông.