Lý luận dạy học Vật lý PH4013-ĐHSLY19-L2-LĐ

Khóa học cung cấp cho người học:  lí luận chung về quá trình dạy học vật lí; phân tích các nhiệm vụ cơ bản của dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông, các phương pháp dạy học gắn liền với đặc thù của môn Vật lí; thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học vật lí và hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học vật lí.