Cơ lý thuyết - ĐHSLY21-L2-LĐ

Học phần Cơ học lý thuyết dành cho lớp liên thông vưa làm - vừa học ĐHSLY21-L2- Đà Lạt tại Trường CĐSP Đà Lạt. Thời gian khóa học: chưa xác định.

- Buổi sáng: 7g30-11g

- Buổi chiều: 13g30-16g30