Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning đối với sinh viên

Click HDSD_ELEARNING_SV.pdf link to view the file.

Sinh viên có thể xem nội dung hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning từ file đính kèm